เมื่ออนาคตเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว..แล้วเราจะรับมือได้ไหม?

เราจะใช้ชีวิตอย่างมั่นคง ท่ามกลางความไม่มั่นคงได้อย่างไร? 

ทุกสิ่งในโลกนี้ รวมถึงชีวิตของเราเองต้องพบเจอกับความเปลี่ยนแปลงในทุกๆ วัน จนเราไม่ทันได้สังเกต เมื่อวันหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันเกิดขึ้น จึงทำให้ชีวิตประจำวันของเราต้องเปลี่ยนไปด้วยโดยที่เราไม่ทันตั้งตัว

นอกจากชีวิตในปัจจุบันที่เปลี่ยนแล้ว อนาคตของเรา (ที่เคยคิดไว้) ก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยในเวลาอันรวดเร็ว กว่าจะรู้ตัว เราก็ไม่สามารถใช้ชีวิตตามแผนเดิมได้อีกแล้ว

แล้วเราควรจะรับมือกับสิ่งเหล่านี้แบบมีประสิทธิภาพ และได้ผลจริง อย่างไร? 

STF (Scenario Thailand Foundation) อยากชวนทุกคนมาทำความเข้าใจ “กระบวนการวางแผนอนาคต” และ “การรับมือ” เพื่อที่เราจะใช้ชีวิต และมีอนาคตที่มั่นคงได้ แม้ทุกสิ่งในชีวิตนี้ จะไม่มีอะไรมั่นคงเลยก็ตาม

ขั้นแรก วางแผนอนาคต ด้วยกระบวนการ Scenario Planning (วางแผนสถานการณ์ในชีวิต)

เป็นการวางแผนบนสมมติฐาน หรือ ข้อสันนิษฐานว่า ‘อะไรสามารถเกิดขึ้นได้บ้างในชีวิตเรา’ การตั้งคำถามถึงความเชื่อ หรือสิ่งที่คิดว่าอาจจะเกิด หรือไม่เกิดขึ้นในชีวิตเราเอง

ขั้นต่อมา หาคำตอบ และโอกาสที่เราจะสามารถเอาชีวิตรอด จากสมมติฐานเหล่านั้นได้อย่างมั่นคง

การวางแผนภาพอนาคตด้วยวิธีนี้ จะช่วยเปิดวิสัยทัศน์ เปิดมุมมองใหม่ๆ ให้เรามองเห็นสิ่งที่กำลังเกิด ทั้งที่เป็นปัญหา และไม่เป็นปัญหาได้อย่างรอบด้าน 

นอกจากนี้วิธีการนี้ จะช่วยให้เราทุกคน มองเห็นทางออก และโอกาสใหม่ๆ ซึ่งจะทำให้เรา ‘สามารถรับมือกับอนาคตที่แปรปรวนนี้ได้’ อย่างมีประสิทธิภาพ 

ถ้าหากวันนึงชีวิตต้องเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดคิด ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันและส่งผลกับอนาคตของเรา

กระบวนการวางแผนสถานการณ์อนาคต (Scenario Planning) นี้ จะทำให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ และนำไปสู่การรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

Scenario Thailand Foundation เราพร้อมสนับสนุนทุกคนที่อยากเปลี่ยนแปลง เพื่อรับมือกับอนาคตที่ไม่แน่นอน

#ScenarioThailand

#Prepare4theFuture