หาตัวเองให้เจอ แล้วเริ่มจากสิ่งที่มี

เชื่อว่าทุกคนต้องเคยมีความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง ไม่รู้เลยว่าจะทำตามความฝันที่มีได้ยังไง ในเมื่อเรายังขาดอีกตั้งหลายอย่างในชีวิต

STF (Scenario Thailand Foundation) อยากชวนทุกคน ปรับความคิดใหม่ สร้างทางสู่ฝันจากสิ่งที่มี

มาเริ่มต้นด้วยการลองทำเช็คลิสต์ดูกันว่า ‘เรามีอะไรติดตัวบ้าง’

ความรู้ในเรื่องที่ถนัด

ความชอบส่วนตัว หรือให้ความสนใจกับเรื่องไหนมากที่สุด และรองลงมา

ทักษะในอาชีพที่อยากเป็น หรือสิ่งที่อยากสร้าง

คนรู้จักในวงการของเรา

สิ่งที่จะช่วยให้เราเดินไปถึงฝันได้ เช่น ที่ดิน เงินเก็บ การช่วยเหลือจากคนในครอบครัว หรือคนรอบตัว

สิ่งเหล่านี้ คือต้นทุนที่เรามี ซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญมากกว่าการมองว่า เราขาดอะไรบ้าง 

การไปถึงความฝัน คือการสร้างความฝันนั้นให้สำเร็จเป็นจริง ดังนั้นสิ่งที่ขาดไป ไม่สำคัญเลย เพราะเราสามารถใช้สิ่งที่มี สร้างสิ่งที่ขาดให้ตัวเราเองได้

เริ่มต้นทางเดินชีวิต เริ่มที่ตัวเราเอง แค่เราพร้อม และมั่นใจทุกอย่างเกิดขึ้นได้

Scenario Thailand Foundation เราพร้อมสนับสนุนทุกคนที่อยากเปลี่ยนแปลง เพื่อรับมือกับอนาคตที่ไม่แน่นอน

#ScenarioThailand

#Prepare4theFuture