ความสัมพันธ์ของ 3 ภาพ อนาคต

นี่คือภาพอนาคตที่ผู้เข้าร่วมกระบวนการในโครงการ
“เราจะส่งมอบประเทศไทยแบบไหนให้ลูกหลาน” ได้ร่วมกันออกแบบ
มาดูกันว่าตัวเราเป็นแบบไหนในแต่ละสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น

Read more